อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขนส่ง JWD Express

ค่าบริการขนส่ง JWD Express

ขนาดกล่อง พื้นที่จัดส่ง แช่เย็น แช่แข็ง
ราคาต่อกล่อง
S กว้าง + ยาว + สูง
ขนาดไม่เกิน 60 เซนติเมตร
กรุงเทพมหานคร / ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ 120 บาท 170 บาท
ต่างจังหวัด 200 บาท 250 บาท
M กว้าง + ยาว + สูง
ขนาดระหว่าง 61-120 เซนติเมตร
กรุงเทพมหานคร / ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ 170 บาท 220 บาท
ต่างจังหวัด 300 บาท 350 บาท
L กว้าง + ยาว + สูง
ขนาดระหว่าง 121-180 เซนติเมตร
กรุงเทพมหานคร / ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ 250 บาท 300 บาท
ต่างจังหวัด No Service No Service

เงื่อนไข

1. ค่าเข้ารับสินค้าราคา 50 บาท/กล่อง, 5 กล่องขึ้นไป เข้ารับสินค้าฟรี

2. รับเฉพาะเขต กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ

3. ไม่รับบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)